Aktualizovali jsme Zásady ochrany osobních údajů, Zásady používání souborů cookie a Webové předpisy.

Na webových stránkách používáme soubory cookie nebo podobné technologie se souhlasem uživatele vyjádřeným používáním webové stránky bez změny nastavení prohlížeče, abychom zajistili řádné fungování webové stránky, bezpečnost a pro analytické a statistické účely přizpůsobení webové stránky jednotlivci potřeb uživatelů a pro reklamní účely. Tímto způsobem uživatel souhlasí s tím, že do jeho koncového zařízení (např. Počítače, tabletu, smartphonu) budou umístěny soubory cookie nebo jiné podobné technologie a že informace v nich uložené budou použity k uvedeným účelům. Základem pro zpracování cookies je váš souhlas. Pro analytické a reklamní účely používáme externí dodavatele uvedené v zásadách používání souborů cookie. Uživatel může souhlas kdykoli odvolat změnou nastavení prohlížeče.
close